ගැහැණු ළමයින්ට පහසුවෙන් කොණ්ඩෙ හදාගන්න ක්‍රම 10ක්

Wengie වෙතිනි

උදව් පදව්

ගැහැණු ළමයින්ට පහසුවෙන් කොණ්ඩෙ හදාගන්න ක්‍රම 10ක්

කොණ්ඩෙ වවාගත්තා වගේ නෙවෙයි ඒක හැඩට වැඩට තියාගන්නත් එපැයි. ඒ හින්දා විවිධ හැඩයට කොණ්ඩෙ හදාගන්න ගොඩක් දෙනෙක් උනන්දු වෙනවා. මේ වීඩියෝව කොණ්ඩය ගැටගැසීමේ ශිල්පක්‍රම 10ක් පිළිබඳව යි.

කම්මැලි අයට සහ හදිසියේ ලැහැස්ති වෙන වෙලාවක පහසුවෙන් මේ ක්‍රමයකට කොණ්ඩය ගැටගසා ගත්තා ම ඔබට අඩු කාලයකින් වැඩි පෙනුමක් ලබාගත හැකි වේවි.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top