ගැහැණු ළමයින්ට පහසුවෙන් කොණ්ඩෙ හදාගන්න ක්‍රම 10ක්

Wengie වෙතිනි

උදව් පදව්

ගැහැණු ළමයින්ට පහසුවෙන් කොණ්ඩෙ හදාගන්න ක්‍රම 10ක්

කොණ්ඩෙ වවාගත්තා වගේ නෙවෙයි ඒක හැඩට වැඩට තියාගන්නත් එපැයි. ඒ හින්දා විවිධ හැඩයට කොණ්ඩෙ හදාගන්න ගොඩක් දෙනෙක් උනන්දු වෙනවා. මේ වීඩියෝව කොණ්ඩය ගැටගැසීමේ ශිල්පක්‍රම 10ක් පිළිබඳව යි.

කම්මැලි අයට සහ හදිසියේ ලැහැස්ති වෙන වෙලාවක පහසුවෙන් මේ ක්‍රමයකට කොණ්ඩය ගැටගසා ගත්තා ම ඔබට අඩු කාලයකින් වැඩි පෙනුමක් ලබාගත හැකි වේවි.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top