රැට්ල්-ස්නේක් සර්පයන්ගේ ශබ්ද නගන වල්ගය කපා බලමු

ඉගෙනුමට යමක්

රැට්ල්-ස්නේක් සර්පයන්ගේ ශබ්ද නගන වල්ගය කපා බලමු

සතුරන්ගේ ආරක්ෂා වීමේ උපක්‍රමයක් වශයෙන් තම වල්ගය සොලවා ශබ්දයක් ඇති කරන මෙම සර්පයන් එය කරන්නේ කෙසේද යන්න සොයාගැනීම සඳහා මළ සර්පයෙකුගේ වල්ගය කපා බලමු.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ඉගෙනුමට යමක්

මේවාත් බලන්න

To Top