තුවාල වුණු තම සගයා වෙනුවෙන් ළඟ සිටි සුනඛයෙක්

Dailymail සහ Сергей Бобылев වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

තුවාල වුණු තම සගයා වෙනුවෙන් ළඟ සිටි සුනඛයෙක්

රේල් පීලි අතරේ ඇවිදගන්නටවත් නොහැකිව තුවාලවී අසරණව සිටි සුනඛයෙක් අසලට පැමිණි සගයෙක් ඔහුව අතහැර නොදමා දුම්රිය යන විට හිස පහත් කරමින් සීතලේ ගැහෙමින් ළඟට ම වී ඉන්නේ මනුෂ්‍ය අපට ද සිතන්නට යමක් ඉතිරි කරමින්.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top