ඇති දේ ඇති හැටියෙන් විඳින්නට පාඩමක්

Reaching Dreams වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

ඇති දේ ඇති හැටියෙන් විඳින්නට පාඩමක්

අපි බොහෝ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ නැති දේවල් ගැන සිතමින් අඬා වැළපෙමින් අපි අපේ ම හිත පුළුස්සා ගනිමින් රිද්දවා ගන්නයි. ඒත් ඊට වඩා දැනට ම ඔබ ළඟ තියෙන දේවල් ගැන අළුතින් හිතුවොත් ඔබට මීටත් වඩා සතුටක් වෙන කොහෙන්ද කියලා හිතේවි. මොකද, වරක් ඔබට ලැබුණා ම සතුට ගෙනදුන් දෙයක් ම තමයි පසු කාලකෙ ඔබේ හිතට ඊට පෙර තිබුණාටත් වඩා කරදර දෙන්නේ.

මේ වීඩියෝවේ කියැවෙන්නේත් ඒ සම්බන්ධ අපූරු කථාවක්. ඒක අකුරින් ලිව්වොත් ඔබට ඒක නරඹලා ලබාගන්න පුළුවන් හැඟීම බලන්න කලින් ම විනාශ කරන්න තරම් අපි කුරිරු නැහැ. කොහොම නමුත්, මෙහි තිබෙන්නේ දෑස්වල සැත්කමක් කළ කෙනෙක් වෙනුවෙන් ජනේලය ළඟ තිබෙන ඇඳේ ඉන්න කෙනා ජනේලයෙන් පෙනෙන ඉන් එපිට ලෝකය පිළිබඳව විස්තර කරමින් ඒ පුද්ගලයාගේ සිත සැනසවීමට යි. නමුත් පසුව බලද්දී, ජනේලය එහා පැත්තේ තිබෙන්නේ බිත්තියක් මෙන් ම ඒ ඇඳේ හිටපු කෙනාත් ඒ එපිට ලෝකයේ තවදුරටත් නැහැ.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top