නූතන ලෝකය අරුත් ගන්වන හදපාරන සිතුවම්

BrightSide වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

නූතන ලෝකය අරුත් ගන්වන හදපාරන සිතුවම්

සමාජජාල සහ මුදල් පාදකවූ අද සමාජයේ ෆැන්ටසියක දිවි ගෙවන මිනිසුන් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම සිතුවම් ඔබට සිතන්නට බොහෝ දේ ඉතිරි කරාවි.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top