වර්තමාන ලෝකයේ හාස්‍යජනක ජීවිතය චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගෙන්

brightside වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

වර්තමාන ලෝකයේ හාස්‍යජනක ජීවිතය චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගෙන්

අපි මේ පවතින ලෝකයේ රැල්ලට ගසාගෙන යනවා මිසක් පිදුරු ගහක හරි එල්ලිලා මේ යන පැත්ත හරිද කියලාවත් බලන්න මහන්සියක් ගන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතාලියේ මාර්කෝ මෙල්ග්‍රාටි නම් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් විසින් ඇඳ ඇති මේ සිතුවම් අපිට නැවතී දෙපස බලන්නට මොහොතක් ලබා දේවි.

1. අහිමි වෙනතුරු නොදන්නා ආලය

2498705-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-50-900-a542d8629a-1478271912

2. සාම්ප්‍රදායික වෙනවාද? බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරනවා ද?

2498005-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-3-900-a542d8629a-1478271912

3. වැඩ ටික ඉබේ ම කෙරෙනවා නම් අපිත් කැමතියි

2498105-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-4-900-a542d8629a-1478271912

4. නව භාෂාවක්

2498155-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-24-900-a542d8629a-1478271912

5. ඔබට අවශ්‍ය කෙනා වෙන්න

2498255-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-12-900-a542d8629a-1478271912

6. කළ කම් පළ දෙනවා සත්තයි, ඩ්‍රැකියුලාට වුවත්

2498555-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-7-900-a542d8629a-1478271912

7. හිස නමාගත් ආදරය

2498605-i-illustrate-the-sad-truth-of-modern-life-6-900-a542d8629a-1478271912


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top