ලොව පීඩාකාරී රැකියා 10ක්

Bright Side වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

ලොව පීඩාකාරී රැකියා 10ක්

ඔබ කාර්යබහුල ජීවිතයට ශාප කරමින් මේ ජොබ් එක නම් මහ හිසරදයක් කියන අතරතුරේ ලොව බොහෝ දෙනෙක් ඔබට වඩා ඉතා ම දුෂ්කර රැකියාවන් තමන්ගේ ජීවනෝපාය වෙනුවෙන් කරනවා. ඉතින් ඇයි ඔබට බැරි?

ගිනි නිවන භටයන්

දිගු දුර ට්‍ර‍ක් පැදවීම

උස ගොඩනැගිලිවල වීදුරු පිරිසිදු කිරීම

අධි වෝල්ටීයතා විදුලි කම්බි සමඟ කටයුතු කිරීම

අපද්‍ර‍ව්‍ය පවිත්‍ර‍කරණය

අවධානම් ස්ථානවල හැරීම්

මධ්‍ය ආසියාවේ නුපුහුණු ශ්‍ර‍මිකයන්

පතල් කැණීම්

කඳු ආශ්‍රිත කටයුතු

මැණික් ගැරීම්


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top