නොසැලකිලිමත්කම නිසා ලක්ෂ 9ක පමණ රූපවාහිනී විනාශවන හැටි

හිතමු හැදෙමු

නොසැලකිලිමත්කම නිසා ලක්ෂ 9ක පමණ රූපවාහිනී විනාශවන හැටි

කල්පනාවෙන් හැසිරෙන්නේ නැති නිසා මේ පාරිභෝගිකයාට ප්‍රදර්ශනාගාරයේ තිබෙන ලක්ෂ 9ක පමණ (යූරෝ 5000ක්) රූපවාහිනී යන්ත්‍ර විනාශ කර දමන්නට යන්නේ තත්පර කිහිපයයි. ඔබට මෙවන් දේකට මුහුණ දෙන්නට වුණොත් මොකද කරන්නේ?


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top