වසර දහයක් දම්වැලට සිරවූ සුනඛයෙක්

Animal Advocates වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

වසර දහයක් දම්වැලට සිරවූ සුනඛයෙක්

නිවැසියන්ගෙන් අඩු සැලකිලි ලබමින් වසර දහයක් පුරාවට දම්වැලකින් බැඳ දමා වධ විඳිමින් සිටි සුනඛයෙක් බේරා ගන්නට සත්ත්ව සුරැකුම් නිලධාරීන් පිරිසකට හැකිව තිබෙනවා. ශීත කාලයේදී හිම පතිත වීම් වලට ඍජුව මුහුණ දෙමින් සිටි මේ සුනඛයාට මුත්‍රා කරන්නට තරම් එම නිවැසියන් විසින් කෘෘරව තිබෙනවා.

එතරම් කලක් දුක් විඳි මේ සුනඛයාව බේරාගෙන ගැට ගැසුණු ලොම් කපා, නාවා පිරිසිදු කළ අතර ඇවිදීමට අපහසු තත්වයක් ද තිබූ නිසා ඇවිදීම පහසු කරවන උපකරණයක් ලබා දෙන්නට ද කෙනෙක් ඉදිරිපත්ව වූවා. අනතුරුව ඉතා ම සතුටින්  මාස 18ක් කෙළිදෙලෙන් ජීවිතය ගත කරන්නට මේ සත්ත්වයාට වාසනාව උදාවී තිබුණා.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top