ස්පාඤ්ඤ චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ ගැඹුරු අර්ථ ඇති චිත්‍ර 11ක්

කතු හිමිකම් Rafael Alvarez සතුයි

අරුම පුදුම

ස්පාඤ්ඤ චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ ගැඹුරු අර්ථ ඇති චිත්‍ර 11ක්

රැෆායෙල් අල්වාරස් කියන්නේ හොඳ චිත්‍රණ හැකියාවක් තිබෙන ස්පාඤ්ඤ ජාතික චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඔහුගේ තිබෙන විශේෂ හැකියාව තමයි, ඕනෑම හද පාරන දෙයක් වෙනත් ම කෝණයකින් ඉදිරිපත් කරමින් අපිට සිතන්නට යමක් ඉදිරිපත් කිරීම.

1. නිශාවේ සාක්‍ෂිකරු

7393660-60fe66ef8385f5ae882ae3cfa51f4231-650-a227db4426-1478088382

2. ඔබ විඳින්නේ ඔබේ දෘෂ්ඨියට ඕනෑ දේ ය
7393860-26-pre-superjumbo-1-650-a227db4426-1478088382

3. සුභ නත්තලක්! නත්තල් සීයේ

7393910-2208efc0e14ec02e5959aa7f2d128fdf-650-a227db4426-1478088382

4. ප්‍රතිමා තිබියදී මම නුඹව නරඹමි

7393960-1a00c2a7ce3284aae99aaf8e91cd1e7a-650-a227db4426-1478088382

5. පවුලේ සැමට ම නැරඹිය හැකියි

7394060-rafaalvarez_6-650-a227db4426-1478088382

6. බොරු ප්‍රචාර

7393260-rafaalvarez_15-1-650-a227db4426-1478088382

7. පෙනෙන දේට වඩා නොපෙනෙන දේවල් බොහෝයි

7393360-rafaalvarez_1-650-a227db4426-1478088382

8. මුදලේ යදමින් බැඳුණු අධ්‍යාපනය

7393410-d8d07682be7974185a9deddde6694725-650-a227db4426-1478088382

9. ඔබේ සුසුම උණුහුම්, ඒත්..

7393460-ce4877c2691e27bc2b57c0e372b0389f-650-a227db4426-1478088382

10. මාරුතයක අවසානය

7393510-c4b138ab7e35862e734cf87117b97a6e-650-a227db4426-1478088382

11. මුදලට ඕනෑ ම දෙයක් කළ හැකියි?

7393560-852e30a12c013c2751abbdf60eb3d407-650-a227db4426-1478088382


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top