මනුෂ්‍යත්වය ගැන හඬගා කියන ඡායාරූප

Marko Andruss වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

මනුෂ්‍යත්වය ගැන හඬගා කියන ඡායාරූප

ලෝකය වටේම රටවල් වලින් එක්රැස් වුණු මේ ඡායාරූප මනුෂ්‍යත්වය තවමත් මානව සිත් සතන් තුළ පවතින බව ඔප්පු කරනවා.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top