ලොව නරකම රියදුරෝ: ඔබත් මෙහෙම කෙනෙක්ද?

විහිළු තහළු

ලොව නරකම රියදුරෝ: ඔබත් මෙහෙම කෙනෙක්ද?

නොසැලකිලිමත්කම නිසා වාහනවලට මෙයාලා කරගන්නා දේවල් දැක්කාම ඔළුවෙ අතගහගන්න හිතෙනවා, ඊට පස්සෙ බිත්තියෙ ගහගන්න හිතෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top