ලොව නරකම රියදුරෝ: ඔබත් මෙහෙම කෙනෙක්ද?

විහිළු තහළු

ලොව නරකම රියදුරෝ: ඔබත් මෙහෙම කෙනෙක්ද?

නොසැලකිලිමත්කම නිසා වාහනවලට මෙයාලා කරගන්නා දේවල් දැක්කාම ඔළුවෙ අතගහගන්න හිතෙනවා, ඊට පස්සෙ බිත්තියෙ ගහගන්න හිතෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top