අහිතකර කාලගුණ තත්ව නිසා සිදුවුණු අකරතැබ්බ

විහිළු තහළු

අහිතකර කාලගුණ තත්ව නිසා සිදුවුණු අකරතැබ්බ

කාලගුණය අහිතකර වුණු වෙලාවට නම් ඒකෙ කිසිම ගුණයක් නෑ. මේ අයට සිද්ධ වෙන දේවල් නම් හරිම හාස්‍යජනකයි.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top