කටහඬින් ක්‍රියාකරන ලිෆ්ට් එකට ඔබට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා

විහිළු තහළු

කටහඬින් ක්‍රියාකරන ලිෆ්ට් එකට ඔබට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා

කටහඬ භාවිතයෙන් ක්‍රියා කරන ලිෆ්ට් එකක් වශයෙන් කර ඇති මේ Prank එක හරිම විනෝදයි


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top