දිවීම් ව්‍යායාම කරන උපකරණ මතදී සිදුවුණු අකරතැබ්බ

විහිළු තහළු

දිවීම් ව්‍යායාම කරන උපකරණ මතදී සිදුවුණු අකරතැබ්බ

ව්‍යායාම කරන අතරතුරේදිත් ඒකෙන් පොඩි සෙල්ලමක් දැම්මෙ නැත්නම් හරිනෑනෙ! මේ එහෙම කරපු පොඩි සෙල්ලම් ටිකක් ලෙල්ලම් වුණු හැටියි.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top