හොර වැඩ කරන්නට ගිහින් අතට ම අහුවෙලා

විහිළු තහළු

හොර වැඩ කරන්නට ගිහින් අතට ම අහුවෙලා

හොර වැඩ කරන්නට ගිහින් වීඩියෝ එකටත් අහුවෙලා මෙයාලා හොඳට ම ලැජ්ජාවට පත්වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top