ත්‍ර‍ස්තවාදියෙක් නිදැල්ලේ බෝම්බ විසිකරමින් ගියොත්?

විහිළු තහළු

ත්‍ර‍ස්තවාදියෙක් නිදැල්ලේ බෝම්බ විසිකරමින් ගියොත්?

අද ‘Viral විහිළු තහළු’ වලට ඔන්න ඉන්නවා අද ප්‍ර‍සිද්ධ ස්ථානවල බෝම්බ විසි කරන දුවන කෙනෙක්. මැද පෙරදිග යුද්ධයත් සමඟ බටහිර රටවල ඇතිවී ඇති අනියත බිය නිසා බොහෝ දෙනෙක්ට දුවන්න පාර මතකත් නෑ.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top