වතුරට බයවුණු අලි පැටියා වෙනුවෙන් ෆොටෝෂොප් නැගී සිටියි

Mashable වෙතිනි

විහිළු තහළු

වතුරට බයවුණු අලි පැටියා වෙනුවෙන් ෆොටෝෂොප් නැගී සිටියි

භාරකරුවන්ගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ස්නානය කිරීම සඳහා යොදන ලද කුඩා අලි පැටවෙක්ගේ ඡායාරූපයක් පසුගියදා අන්තර්ජාලයට නිකුත් වුණා. මෙය දුටු ඡායාරූප සංස්කරණය කරන අයට නම් නිකම් ඉන්න හිතුණේ නැහැ.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top