මෙහෙමත් බයවීමක්

විහිළු තහළු

මෙහෙමත් බයවීමක්

පරිගණක තිරයේ අපූරු සෙල්ලමක් තිබෙනවා. ඒත් මේක කරන අතරතුරේ හරිම අකරතැබ්බයක් තමයි වෙන්නේ. ඔබටත් මේක යාළුවන්ට කරන්න පුළුවන්.

පහතින් තිබෙන්නේ ඔවුන් ඒ තිරයේ දකින වීඩියෝවයි. මෙය භාවිතා කරලා යාළුවෙක්ව බය කරන අතරතුරේ ඒක වීඩියෝ කරලා අපිට එවන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top