කාටූන් එකතුවක්: පූසෙක් ඔබේ බොස් වුණොත්?

businesscat.happyjar.com වෙතිනි

විහිළු තහළු

කාටූන් එකතුවක්: පූසෙක් ඔබේ බොස් වුණොත්?

පූසො කොහොමත් හිතාගෙන ඉන්නෙ අපි උන්ට සලකන්නෙ දෙයියො කියලා හිතාගෙන කියලානේ. ඒ වගේ උන් අපේ ඔෆිස් එකේ බොස් වුණොත් වෙන්න පුළුවන් දේවල් මේ කාටූන්වල තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top