කාටූන් එකතුවක්: පූසෙක් ඔබේ බොස් වුණොත්?

businesscat.happyjar.com වෙතිනි

විහිළු තහළු

කාටූන් එකතුවක්: පූසෙක් ඔබේ බොස් වුණොත්?

පූසො කොහොමත් හිතාගෙන ඉන්නෙ අපි උන්ට සලකන්නෙ දෙයියො කියලා හිතාගෙන කියලානේ. ඒ වගේ උන් අපේ ඔෆිස් එකේ බොස් වුණොත් වෙන්න පුළුවන් දේවල් මේ කාටූන්වල තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top