සයිටම් විරෝධය එක එක අයට පෙනෙන හැටි: ගීතවලින්

YT/Sakale වෙතිනි

විහිළු තහළු

සයිටම් විරෝධය එක එක අයට පෙනෙන හැටි: ගීතවලින්

SAITM ගැන එක එක අයට පෙනෙන ආකාරය ගීත මඟින් හරි අපූරුවට මේ වීඩියෝවේ තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top