සයිටම් විරෝධය එක එක අයට පෙනෙන හැටි: ගීතවලින්

YT/Sakale වෙතිනි

විහිළු තහළු

සයිටම් විරෝධය එක එක අයට පෙනෙන හැටි: ගීතවලින්

SAITM ගැන එක එක අයට පෙනෙන ආකාරය ගීත මඟින් හරි අපූරුවට මේ වීඩියෝවේ තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top