ඇගේ සිනහවට ඔබට සිනහා නැගෙනවා සිකුරුයි

විහිළු තහළු

ඇගේ සිනහවට ඔබට සිනහා නැගෙනවා සිකුරුයි

තාත්තා කියන කියන දේට, තේරුණේ නැතත් බොරුවට මේ පොඩි එකා හිනාවෙන හැටි හරිම සුරතල්


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top