පොඩි දරුවන්ගේ සෙල්ලම් ලෙල්ලම් වෙන හැටි

විහිළු තහළු

පොඩි දරුවන්ගේ සෙල්ලම් ලෙල්ලම් වෙන හැටි

සෙල්ලම් කරන්න ගියාම පොඩි කාලේ අපිටත් කොච්චර නම් අකරතැබ්බ වෙලා තියෙනවානෙ. ඔන්න දැන් පුළුවන් නම් හිනා නොවී මේ ටික බලන්නකෝ


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top