සිනහා උපදවන දරුවන්ගේ වැඩ එකතුව: 2016 වසර

FailArmy වෙතිනි

විහිළු තහළු

සිනහා උපදවන දරුවන්ගේ වැඩ එකතුව: 2016 වසර

ප්‍ර‍ශ්ණ අසමින් ඉගෙන ගන්නා දරුවන් විතරක් නෙවෙයි ප්‍ර‍ශ්ණ අහන්නේ නැතුවම ප්‍ර‍ශ්ණ දාගන්නා දරුවන්ගේ වැඩ හිනාව නවත්වාගන්නට බැරි තරම් අපූරුයි. මේ 2016 වර්ෂයේ ලොව වටා එකතුවුණු එවන් වීඩියෝ රැසක එකතුවක්.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top