ගම කනවා වගේ ද ගම් කන එක?

විහිළු තහළු

ගම කනවා වගේ ද ගම් කන එක?

කොළ අලවන්න තියෙන ගම් බඩගින්නට කන විධියට කරන මේ හාස්‍යජනක Prank එකට කට්ටිය හොඳටම අහුවෙනවා!


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top