දකින හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි: හාස්‍යජනක වෙළඳ දැන්වීම් එකතුවක්

විහිළු තහළු

දකින හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි: හාස්‍යජනක වෙළඳ දැන්වීම් එකතුවක්

අපි බොහෝවිට දකින දේවල් වලින් ක්ෂණික නිගමන වලට එළඹෙනවා. ඒත් මේ හාස්‍යජනක වෙළඳ දැන්වීම් ඒ ගැන හොඳ පාඩමක් කියා දෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top