තමන් සුනඛයෙක් කියලා අමතක වුණු සුනඛයෝ

It's Compilated වෙතිනි. කවරයේ ඡායාරූපය: skim.gs

විහිළු තහළු

තමන් සුනඛයෙක් කියලා අමතක වුණු සුනඛයෝ

ජන්මෙට වඩා සෙල්ලම ලොකු හින්දා මේ සුනඛයන්ට වෙන අකරතැබ්බ නම් හාස්‍යජනකයි


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top