2016 වසරේ හාස්‍යජනක වන සතුන්ගේ ඡායාරූප උළෙලේ හොඳ ම ඡායාරූප

කතුහිමිකම් අදාල ඡායාරූප ශිල්පීන් සතුයි.

විහිළු තහළු

2016 වසරේ හාස්‍යජනක වන සතුන්ගේ ඡායාරූප උළෙලේ හොඳ ම ඡායාරූප

Comedy Wild Life Photo වෙබ් අඩවිය මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන වඩාත් ම හාස්‍යජනක ඡායාරූප තේරීමේ තරගාවලිය 2016 වසර සඳහාත් පැවැත්වුණා. එහිදී නිර්දේශවූ අගනා ඡායාරූප කිහිපයකුයි මේ.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top