හේතුවක් නැතිව හඬන දරුවන්ගේ හේතු

Onedio වෙතිනි

විහිළු තහළු

හේතුවක් නැතිව හඬන දරුවන්ගේ හේතු

කුඩා දරුවන්ට අඬන්න හේතුවක් ඕන නෑ. ඔබට කිවිසුමක් ගියත් ඒකට බයවෙලා හරි ඔවුන් අඬන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ඔවුන් අඬන්න සොයා ගන්නා හේතු ටිකක් තමයි මේ ගෙනඑන්නේ. ඇත්තට ම ඒවා දැනට මුරණ්ඩුකම වුණත්, ලොකු වුණා ම කියලා හිනාවෙන්න පුළුවන් හරි සුරතල් දේවල්.

1. එයාට කොහෙවත් යන්න ඕන නැහැලු, ඉතින් අපි කිව්වා කොහෙවත් යන්නෙ නෑ කියලා. ඒත්..

s-ad1b647e229ec91b2cc1b2a65278e67ecc3fc6b3

2. මෙයාගෙ කෑම ටික කවුරුහරි කාලානෙ.. බලන්නකො! ඒත් එයා ම තමයි

s-bec6ff5d9eb25ce680171504ec1252c0d9f54c8b

3. ෆුට්බෝලෙ ඉතුරු ටිකත් කන්න ඕනලු

s-c7c4c4034c320eaec2d5a636b86c318409518a78

4. මම කිව්වා එයාට තාත්තාව බඳින්න බැහැ කියලා (අඩුගානෙ සහෝදරයාවත්)

 

s-a351136ad49c05d2f156ad61e69009ac27a25e2e

5. එයාගෙ තනි අතකට ඔක්කොම පැස්ටල් ටික අහුවෙන්නෙ නැහැලු

s-a5b9769f709b678dcf074070584bd74a99d69690

6. මෙන්න මාත් එක්ක කෑම කන්න අයියාත් ඇවිත්?!
s-875fe5534e2430a4692cb58d773a35a336712726

7. ඇයි ස්පන්චි අවන් එකෙන් එළියට එද්දි සීතලට එන්නෙ නැත්තෙ?

s-9c1b8c6bec80eeab199c7c088faca566f351400e

8. අයියෝ!! අවන් එක මගේ කෑම ටික කාලා

s-34d77e996dcb34f4176ea103c5fb122649740c97


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top