නිළියන්ට වඩා බළලුන්ට හැකියාව තිබෙනවා වගෙයි

Tumblr / catsthatlooklikepinupgirls

විහිළු තහළු

නිළියන්ට වඩා බළලුන්ට හැකියාව තිබෙනවා වගෙයි

වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා ගන්නා ලද 80-90 දශකයේ නිළියන්ගේ ඡායාරූප පූසන්ගේ අහඹු ලෙස කැමරාවේ සටහන්වූ ඡායාරූප සමඟ සසඳද්දී නම් පෙනෙන්නේ නිළියන්ට වඩා හොඳට පූසන් ෆොටෝජෙනික් බවයි.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top